Tuesday, January 12, 2010

आली चराएछ

दुःख फुल्ने फूलबारीको माली कराएछ
निसाफ गर्न अदालतमा जाली डराएछ

जुन नुनले खून दिन्थ्यो त्यै खून नै लीन भयो
घैयाबारी साउने थोत्रो फाली हराएछ

मृत्यु तार्ने नाउष छैन मायालुको गाउँ छैन
घर गोठ पधेँरी सब खाली गराएछ

धर्ती-आकाश मौन बस्छ मौन बस्छ जून
ममताको बाला झुल्ने आली चराएछ

No comments:

Post a Comment